Att data smörjer beslutsprocesser är en bra utgångspunkt när man använder digitalisering som en del av sin affärs- eller verksamhetsutveckling.

PlantVisions Per Stenlöf gästar Sustainability Circles Smart Maintenance Pod och delar med sig av sina erfarenheter och insikter kring hur du bäst lyckas med digitalisering.

Lyssna på hela intervjun här »

”…Det jag främst ser är att det finns en väldigt stor outnyttjad potential. Idag kämpar de flesta med att förstå. Vad innebär digitalisering för min verksamhet? Hur tar jag de första stegen? Vad kan det leda till?

…För mig handlar inte digitalisering så mycket om teknik eller system, utan snarare om verksamhetsutveckling.

…Beslut som tas manuellt idag kan fattas automatiskt imorgon, och därigenom kan frigörs energi hos organisationens medarbetare för mera värdeskapande aktiviteter.”

Lyssna på hela intervjun här »

Per Stenlöf
Per StenlöfSenior Specialist Consultant
Tel. +46 (0)8 503 045 93