Lär känna PlantVision och få en inblick i drivkrafterna som ligger bakom vår tillväxtresa. Artikeln publicerades i IT & Teknik under hösten 2021.

Kulturen i centrum för specialister som vill fortsätta sin tillväxtresa

En företagskultur med medarbetarengagemang i fokus lägger grunden för en tillväxtresa som bara ser ut att fortsätta. PlantVision är konsultföretaget som själva vill benämnas som ett kunskapsföretag men som i själva verket är båda delarna. PlantVision har de senaste fem åren uppvisat en årlig tillväxt på över 16%. Tillväxten har till största del skett organiskt genom att investera i den egna verksamheten och medarbetarna…

Läs artikeln

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in your areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT

Tags: