Situation > Utmaningar > Fördelar

Schemalagt underhåll

Har vi all relevant information vi behöver för att kunna planera och utföra underhållet? Hur vet vi att informationen är aktuell?

Korrigerande underhåll

Hur snabbt kommer vi åt den information vi behöver?

Villkorsbaserat underhåll

Samlas alla relevanta data in?

Flera informationskällor

Saknas ett underhållssystem måste personalen skapa diverse Excellistor för att ha koll på vilka åtgärder som har gjorts och vad som ska göras framåt. Mycket finns oftast i huvudet på enskilda eldsjälar.

Tidskrävande

Även i organisationer som har ett underhållssystem lägger underhållspersonalen orimligt mycket tid på att leta och verifiera teknisk information om anläggning och dess komponenter inför varje åtgärd.

Mobilitet

Kommer personalen åt den information de behöver, oavsett var på anläggningen de befinner sig?

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM