Situation

I COMOS – anläggningsdatabasen och konstruktionsverktyget – finns det en inbyggd integration mot Siemens styrsystem PCS7. Många användare av COMOS har dock styrsystem av andra fabrikat.

Ett kommunalt reningsverk har sedan länge Emerson DeltaV och införde COMOS för några år sedan.

Utmaningar

I och med att samma utrustning finns i både DeltaV och COMOS blir det mycket dubbelarbete att manuellt mata in informationen i bägge systemen. Det är dessutom risk att man missar om det gjorts en mindre ändring i det ena systemet. Självklart kan det även bli fel för att ”man snubblar på tangenterna”.

I huvudsak är arbetsgången att det mesta av informationen kommer från COMOS och ska in i DeltaV, men det finns viss data som ändras där och då bör uppdateras i COMOS.

Lösning

Det var alltså ett naturligt nästa steg att koppla samman systemen. PlantVision fick uppdraget att göra integrationen.

Det finns ett standardverktyg i DeltaV för import och export via Excel, det var naturligt att använda detta. Det som gjordes var att i COMOS ta fram ett makro som hanterade export och import av data mot Excelfilen.

Den data det gäller är styrsystemets hårdvara, anslutna kanaler och signaler.

Resultat

Genom att ha fått denna integration på plats så har man nu både effektiviserat sin verksamhet samtidigt som man höjt kvaliteten på data och minskat felkällorna.

Automation har ändrat sitt arbetssätt så att de nu arbetar mer i COMOS där process och el redan arbetar.

Robert Velén
Robert VelénSenior Specialist Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)31 380 21 16

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT