Situation

För ett företag som tillverkar cement sköter ett antal skiftlag en tillverkningsprocess som ska vara igång dygnet runt. Underhållspersonal jobbar främst dagtid. När ett problem med en maskin upptäcks görs utöver arbetsorder även noteringar om detta till underhållspersonal och till nästa skiftlag. Denna kompletterande information kan ligga till grund för en mer exakt åtgärd i en arbetsorder. Personalen vill undvika krångel i produktionen. En bra arbetsdag är när allt går som det ska utan att maskiner eller annat krånglar.

Utmaning

Genom att skiftlagen inte arbetar samtidigt är det svårt att överföra information mellan varandra. Viss information mailas men problemet är att antingen används en gruppmail med många mottagare eller till enskilda personer som kanske inte jobbar på skiftet efteråt.

Lappar i kontrollrummet är ett annat sätt att informera. De tenderar dock att bli kvar för länge eller hamna under en annan pappershög. Under ett skiftöverlämningsmöte är det svårt att få överblick på den spridda informationen. Främst används den tiden för information från linjeansvariga. Ofta hamnar den informationen på kom-ihåg-lappar som klistras på skärmen, t.ex. ”Regulator B körs manuellt till på torsdag på grund av fel”. Om klistret inte var tillräckligt bra ramlar en viktig lapp gärna ner och informationen blir bortglömd.

Lösning

Produktionsledningen insåg att det måste finnas bättre sätt att sköta produktionen och införde PlantPerformance för att samla all information. Genom loggboken sorteras inlägg i olika kategorier som exempelvis ”Skydd”, ”Underhåll” eller ”Personal” så att olika intressenter lätt kan filtrera fram sin information. Informationen kan också knytas till en viss maskin eller utrustning som orsakat störningen.

I PlantPerformance samlas även information om stopporsaker per maskin. Tillsammans med loggboken och inlägg som ”Missljud på pump 136, bör hållas under uppsikt” kan underhållspersonal få en samlad bild för att kunna planera sitt arbete på bästa sätt.

I loggboken finns även möjlighet att svara på inlägg så personalen nattetid får feedback på att all deras information som de bemödar sig med att lämna över blir omhändertagen och ett viktigt steg i att undvika problem i produktionen.

Resultat

Genom att införa PlantPerformance fick företaget

  • En överblickbar informationskälla över status på sin produktion.
  • Möjlighet att göra informationen dubbelriktad vilket förbättrade kommunikationen mellan skiftlag och andra personalgrupper.
  • När informationen är tillgänglig för alla i produktionen missas inget viktigt.
  • Mer motiverad personal som ser att deras noteringar tas om hand. Man blev därigenom mer angelägen att förebygga problem.
  • Ett beslutsunderlag som tydligt visar vilka förändringsåtgärder som ger mest nytta. Underlaget skapas genom att börja kartlägga stopporsaker och störningar i produktionen på ett effektivt sätt.

PlantPerformance är en kraftfull lösning för informations- och beslutsstöd som förbättrar produktiviteten och effektiviteten inom process- och tillverkningsindustrin.

Med PlantPerformance kan du samla in, aggregera, visualisera, övervaka, kommentera och analysera produktionsdata i realtid.

www.plantperformance.se