Ta hjälp av en oberoende, tredje part för att verifiera er kravställning och få ett opartiskt, officiellt besiktningsutlåtande som stärker era avtal.

Dagligen levereras och installeras ny medicinteknisk utrustning på sjukhus och hos vårdgivare runt om över hela landet. Allt från stora system som tar hela rum i besittning, t.ex. magnetresonanstomografi, till mindre produkter som handhållna patientnära analysinstrument.

Vi på PlantVision har erfarenhet och teknisk kompetens att hjälpa till vid behov i denna typ av processer som oberoende besiktningspart mellan beställare och leverantör. Uppdragen utförs i enlighet med rådande praxis BMU 93 av erfarna specialistkonsulter.

Leverans- och installationsprocesserna följer oftast efter ett beslut om inköp av ny utrustning eller uppdatering av äldre system och instrument och i samråd mellan beställare och leverantör sker sedan planering, installation, utbildning och driftsättning. Vid större installations- och leveransprojekt kan en oberoende granskare vara fördelaktig eller till och med ingå i kraven för installationen för att få en korrekt och gemensam grund inför driftstart, avtalsstart och garantitid.

Utdrag ur BMU 93 ”Anvisningar för besiktning av medicintekniska utrustningar och installationer”

“Besiktning innebär en undersökning av levererad produkt utförd av särskild besiktningsförrättare enligt speciellt förfarande som överenskommits mellan beställare och leverantör. Överenskommelsen skall därvid även gälla valet av besiktningsförrättare och dennes relation till de båda parterna.”

“Det väsentliga syftet med besiktningar är att konstatera i vad mån leveransen är fullgjord enligt köpeavtalet.”

Sammantaget och i enlighet med BMU 93 kan vi erbjuda besiktningar inkluderat;
  • Teknisk kompetens
  • Erfarenhet
  • Oberoende besiktningsutlåtande

Vid leverans- men även vid slutbesiktning, kompletterande slutbesiktning, övertagandebesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning och/eller efterbesiktning.

CONNECT WITH
AN EXPERT

Pascal Skoglund
Enhetschef Healthcare Compliance
t: +46 8 401 00 45 m: +46 72 566 99 87
e: pascal.skoglund@plantvision.se

Find out how we can help your organization achieve its goals.

Utbildningar och seminarier PlantVision Acadamy

PlantVision är partners med Svensk Medicinteknisk förening, Swedish Medtech och Swedish Labtech samt Läkemedelsakademin och erbjuder ett stort antal kurser både tillsammans med partners och som skräddarsydda direkt till verksamheter via PlantVision Academy.

Läs mer om vårt kommande kursutbud här »

Saknar du någon kurs eller skulle vilja sätta samman en organisationsspecifik kurs för din verksamhet – kontakta Pascal Skoglund för fortsatt diskussion.