2018-03-09.

PlantVision har startat ett nytt affärsområde som fokuserar på industrialisering och produktionsutveckling.

Affärsområdet hjälper företag att optimera sin produktdesign för en effektivare montering med bättre kvalitet och dessutom till en lägre produktkostnad.

Genom olika verktyg analyserar vi produktens design för att minimera antalet artiklar och göra en smartare design. Vi granskar även de ingående produktionsprocesserna för att se behovet av verktyg, fixturer och testutrustning innan seriesättning av själva produkten sker.

PlantVisions kärnkompetens inom Industrialisering och Produktionsutveckling finns framför allt, men inte begränsat, inom Medicinteknik. Det nya affärsområdet kommer att erbjuda värdeskapande tjänster som skapar värde i alla faser av ett projekt, från produktdesign till seriesättning av produkten.

Henrik Lindberg
Henrik LindbergSenior Consultant
Tel: +46 (0)72 578 51 14