Situation

Ett företag som producerar papper kör sin produktion dygnet runt genom att fördela arbetskraften på fem skiftlag.

Produktionsledningen noterade att utspritt över en månad flöt produktionen fram på olika sätt:

  • under vissa tidpunkter var produktionen näst intill fläckfritt;
  • under en stor period fungerade produktionen helt ok; och
  • över ett visst tidsspann var produktionen märkbart sämre, dvs det fanns fler stopp och avbrott och därigenom lägre produktivitet.

Utmaningar

Man kunde härleda till att det berodde på vilket skift som körde anläggningen. Genom dialog och samarbete fick man fram en viss förbättring. Dock var huvudproblemet fortfarande kvar och skillnaderna stora.

Personalen var inte bara utspridd på flera skift utan var också av naturliga skäl på olika nivåer rent erfarenhetsmässigt. Äldre och rutinerade, kontra yngre och orutinerade. Erfarenhet är inte alltid lätt att föra över till andra och i slutändan kommer även erfarenheten att gå i pension.

Lösning

Redan sen tidigare har man haft en lösning på plats som hanterar och lagrar produktionsinformation. Man har kunnat se momentan information tydligt presenterat och rapporter har genererats.

Nu kom man dock på att lösningen redan fanns i systemet och det gällde bara att använda ny funktionalitet på ett anpassat sätt. Genom att konfigurera upp varje skiftlag som ett givet tidsblock/event/tambour/rulle och där till koppla ett antal signaler som visualiserar nyckelfaktorer för produktionen, har man fått fram något man kan jämföra.

I och med att man haft produktionsinformationen lagrat historiskt sen tidigare så applicerade man denna konfiguration bakåt i tiden och fick direkt fram en stor mängd underlag.

Dessa grupperade trender kunde man nu lägga ovanpå varandra och tydligt se exakt vilka parametrar som gav avvikelser och variationer per skiftlag och som i slutändan ledde till de skillnaderna i produktivitet man noterat tidigare.

Resultat

  • Ökad produktivitet – Efterfrågat av många.
  • Förädling av befintligt system – Inga nya system och försumbara kostnader.
  • Framtidssäkring av kunskap – Man har lyckats hitta de nyckelfaktorer som faktiskt gjorde skillnad.