IVDR Summit 2021

IVDD to IVDR – Get Ready!

Digital heldagskonferens • 18 november • kl 09.00-17.00

MER INFO/ANMÄLAN

IVDR Summit 2021

IVDD to IVDR – Get Ready!

Digital heldagskonferens • 18 november • kl 09.00-17.00

MER INFO/ANMÄLAN
Med mindre än ett år kvar tills det nya regelverket för medicintekniska produkter för In Vitro Diagnostik (IVDR) träder i kraft, kvarstår många frågetecken och ännu råder osäkerhet kring såväl implementeringen som dess konsekvenser på marknaden.
Under IVDR Summit riktar vi ljuset mot de viktigaste frågorna och farhågorna kring det nya regelverket. Vad är det som ändras? Vilken påverkan får detta på aktörerna på marknaden? Vilka konsekvenser kan det leda till i samhället? Vilka utmaningar kvarstår och hur kan dessa mötas?
Dagen bjuder på föreläsningar med högaktuell information och blandas med intressanta panelsamtal. Tillsammans med experter, myndigheter och företrädare för såväl industrin som hälso- och sjukvården diskuterar vi konsekvenser, utmaningar och vägen framåt!

Program-teaser…

Programmet innehåller flertalet föreläsningar med högaktuell information som blandas med intressanta panelsamtal tillsammans med experter, myndigheter och företrädare för såväl industrin som hälso- och sjukvården.

Programmet riktar sig till alla som på något sätt berörs av det nya regelverket, oavsett om du kommer från hälso- och sjukvården eller från industrin.

Utöver att vi gemensamt kommer undersöka konsekvenserna av IVDR och vägen framåt, innehåller dagen tre parallella huvudspår – hälso- och sjukvård, tillverkare och distributör/importör. Som deltagare väljer du fritt ur hela programutbudet under dagen.

Programmet uppdateras kontinuerligt.

Passen under dagen kommer att hållas dels på en övergripande, strategisk nivå, och dels tar vi itu med praktiska konkreta ”how to’s”.

Några av dagens höjdpunkter…

  • IVDR Horizon – Status och senaste nytt kring IVDR implementeringen.
  • Vägen framåt – Konsekvenser och utmaningar diskuteras!
  • Marknadseffekter
  • Prestandautvärdering – Vad behöver jag ha data på? Vilka möjligheter finns det för att samla in klinisk evidens?
  • Egentillverkning – Vad är det och vad är det som gäller?
  • Distributörer och importörer – Vem har vilket ansvar? Hur gör jag i praktiken praktisk?
  • Post Market Surveillance och Vigilance – Vilket ansvar ligger hos vem?
  • Reseach use only (RUO) vs CE-märkning – Vad gäller för olika produkter? Ger CE-märkning mervärde jämfört med RUO?
  • Kvalitetsavtal – Vad ska jag tänka på som tillverkare, distributör eller importör
LADDA NED PROGRAMMET
MER INFO/ANMÄLAN

Konferensen arrangeras i samarbete med…

Stay up to date with all the latest news, events, insights and articles

Receive email updates in your areas of interest

REGISTER

Follow us on LinkedIn

Go to PlantVision on LinkedIn »