Bakgrund

Experter uppskattar att 90% av all tillgänglig produktionsdata går förlorad och aldrig samlas in för att i slutändan kunna ge värdefull information. Detta är något man kallar mörk data, (Dark data). Det kan vara allt ifrån redan befintliga installerade sensorer i en etablerad produktionsanläggning som bara inte är uppkopplad mot en mottagare, eller en väderstation ute i vildmarken med dålig internettäckning.

Möjligheter 

Nu med digitaliseringen växer fler och fler möjligheter fram genom den tekniska framfart som sker.  

  • Kompletta produktionskomponenter med redan inbyggd intelligens och förmåga att skicka sin egen information (IIoT) 
  • Separata och kompletta komponenter med intelligens som kan anslutas ad-hoc på en produktionsenhet (Edge devices) 
  • Enklare men intelligentare mjukvara för att kommunicera, drivna av mycket små processorer (Edge/connect protocol) 

 När det tidigare har krävts styrsystem och fysiskt uppkopplade sensorer hårt låsta till ett nätverk så ser idag verkligenheten annorlunda ut och gränser suddas ut mot vad som är möjligt att göra. 

Det är dessa möjligheter som i slutändan öppnar upp för att mer heltäckande samla in information för hela produktionsverksamheten. Allt ifrån maskiner, produkter och personal. 

Lösningar

Ett exempel är truckar och lastbilar som är verksamma under marknivå långt ner i gruvorna. Accesspunkterna är otillgängliga och radioskuggan stor. Fordonen besitter dock däremot mycket värdefull information.

  • När är den aktiv
  • Hur mycket har den lastat
  • Hur är trycket i däcken
  • Diverse temperaturer
  • M.m.

Data som, hanterad rätt och i tid, ger värdefull information för planering, förebyggande underhåll och ren rapportering på produktivitet.

Genom att applicera diverse sensorer på fordonet som kopplats till en intelligent Edge komponent på samma fordon kan den här informationen ändå samlas in och skapa värde. Komponenten har inbyggd logik som kontinuerligt samlar in informationen men även har logik som känner av om den just nu befinner sig nära en accesspunkt eller inte. Befinner den sig i radioskugga lagrar den värdena lokalt, när den kommer i närheten av en accesspunkt så tömmer den all info den samlat på sig sen senast den hade kontakt.

Värde

Genom att använda intelligenta komponenter och modern teknik kan värdefull information samlas in och göras tillgänglig för analys, uppföljning och förbättringsarbete.

Nya och effektivare affärsmodeller kan tas fram där information fångas upp som inte enbart härrör till den interna produktionen utan även till hur levererade produkter används ute hos slutkund.

Genom att bättre förstå användandet kan även produkterna förbättras genom återkoppling till R&D eller helt nya erbjudanden tas fram.

Morgan Bodin
Morgan BodinProduct Manager, SMART Manufacturing
Tel: +46 (0)70-209 21 16