UTFORSKA möjligheter, skaffa insikter och förankra syftet

Vi hjälper dig att hitta nya affärsmöjligheter, utforska alternativ, knyta ihop målen med affärsstrategin och att skapa en framtidsvision. Vi börjar med att skapa oss en bild av hela situationen, för att hjälpa dig att identifiera eventuella utmaningar, affärsmöjligheter och andra viktiga insikter som blir viktiga när du ska driva ett framgångsrikt förändringsarbete. I slutändan får du en tydlig bild som visar önskade effekter, vilka förändringar och lösningar som måste implementeras samt hur du gör för att realisera olika fördelar i framtiden.

Mål & affärsmöjligheter

 • Identifiera affärsmöjligheter, innovationer och utmaningar.
 • Fastställ målen och skapa en framtidsvision.
 • Försäkra dig om att ni prioriterar rätt typer av investeringar och förändringar.

Insikter & förväntningar

 • Ange vilka fördelar du är ute efter och försök förstå hur ni ska realisera dem.
 • Förankra ett gemensamt syfte inom organisationen och engagera intressenterna.
 • Fastslå hur framgången ska mätas och var man kan skapa mervärden.

Utvärdering & planering

 • Se resultatet ur ett helhetsperspektiv som inbegriper människor, processer och den kompletta livscykeln för dina lösningar.
 • Ta fram en fullständig färdplan för förändringsarbetet och koppla lösningar, effekter och förändringsbehov till fördelar, mål och investeringar.
 • Skapa ett underlag för beslut, identifiera dina alternativ genom förstudier och utveckla prototyper

Insiktsworkshop

Hantera osäkerhetsfaktorer, generera insikter och skapa en färdplan inför framtiden.

Komma igång

Oavsett om förändringsarbetet kan kopplas till en affärsmöjlighet, en utmaning eller en innovation kan det vara lämpligt att inleda med att anordna en insiktsworkshop. Vi tillhandahåller ett visuellt angreppsätt som hjälper dig att hitta, prioritera och förankra idéer. Sedan engagerar vi nyckelintressenterna med hjälp av roliga och tvärfunktionella övningar inom flera olika områden. Man ska aldrig underskatta betydelsen av en positiv och grundlig kick-off!

Kontakta oss om du är intresserad av att arrangera en INSIKTSworkshop »

Fördelar med en insiktsworkshop

 • Du och dina intressenter kan känna dig trygg i förvissningen att ni prioriterar rätt typer av investeringar och ändringar.
 • Du får en fullständig översikt och planering inför förändringsarbetet.
 • Förankring och engagerade intressenter.
Denna workshop var extremt användbar. Den inte bara möjligjorde för oss att systematiskt jämföra och prioritera våra olika ideer och uppfattningar, utan ävan identifiera vem som skulle ansvara för vad framåt.
Eigil Dåbakk, CEO, Molab AS

Vad var mest användbart för dig på denna workshop med PlantVsion… Tydlig roadmap och vägledning för att komma fram till beslut och starta upp projektet.

Production Manager

ad var mest användbart för dig på denna workshop med PlantVsion… Min egen förståelse för problemställning och hur ”lösningen” togs fram. 

Plant Manager

Vad var mest användbart för dig på denna workshop med PlantVsion… Att samlas med kollegorna om ett viktigt framtida projekt – samsyn.

Quality & Environmental Manager

Förstudie

Försäkra dig om ett lyckat förändringsarbete redan innan det påbörjats!

En stabil grund att stå på

En riktigt bra förstudie är mer än bara en lista med aktiviteter att göra och framgångsfaktorer. Den innehåller också information om hur dessa faktorer hänger ihop och påverkar varandra. Den här typen av information ignoreras ofta i ett traditionellt angreppssätt. Men den är faktiskt avgörande för att investeringarna ska kunna generera maximalt hållbart värde.

Kontakta oss om du är intresserad av att få mer information om förstudier »

Fördelar med en förstudie

 • Du får en strukturerad kartläggning av ditt ändringsförslag.
 • Djupare insikter ger ett bättre beslutsunderlag med en minskad risk för felinvestering.
 • Ett sammansvetsat team med en delad vision.