GENERERA hållbara värden, hitta fler nyttor och skaffa viktiga erfarenheter

Vi fokuserar på livscykelhantering för att säkerställa att ditt förändringsarbete ger maximal avkastning på investerat kapital (ROI). Genom att använda samma integrerade metod för alla tre projektfaserna kan vi hjälpa dig att skapa mer hållbara värden. En lyckad förändring ger både tillförlitlighet på lång sikt och en plattform för ett fortlöpande förbättringsarbete. Och med inbyggd kvalitet hela vägen får du även bättre tjänste- och applikationshantering. Du kan känna dig trygg i förvissningen om att lösningen ni har valt kan växa i takt med företagets framtidsvisioner.

Förändringsledning

 • Koppla ändringen till företagets vision och följ upp med en framtidsplanering.
 • Engagera intressenter och skapa en känsla av delaktighet och ägarskap.
 • Försäkra dig om att ändringarna förstås, förankras och genomförs genom mätning.

Ständiga förbättringar

 • Leverera ständiga förbättringar på ett enkelt och effektivt sätt.
 • Förbättra kundupplevelsen med smartare funktioner och integrerade lösningar.
 • Skapa en företagskultur med fokus på att skapa mervärde.

Support & service

 • Ta kontroll över hanteringen av ändringsärenden för att kunna garantera en stabil prestanda- och kvalitetsnivå.
 • Försäkra dig om att ni har en kostnadseffektiv tjänst med flexibiliteten att kunna införa nya funktioner.
 • Tilldela ägarskap och ge support organisationen egna befogenheter.

Nyttoeffekt & värdestyrning

Ett framgångsrikt förändringsarbete handlar inte om att leverera en lovande lösning. Det handlar om att skapa en lösning som gör vad du lovat.

Gör rätt redan från början

I förändringsprojekt som baseras på nyttorealisering flyttas tyngdpunkten från de fysiska leveransobjekten till det önskade slutresultatet – med andra ord nyttan eller förbättringen som ger mervärde till er verksamhet. Frågan blir då ”Vad behöver du ändra för att nå önskat resultat?”

Genom att fokusera på att ta fram väldefinierade nyttor och koppla dessa till era investeringsobjekt får ni en kraftfull utgångspunkt och ett förändringsarbete som skapar mervärden.

Läs mer om nyttoeffekt & värdestyrning »

Vad kan du förvänta dig?

 • Avkastning på investerat kapital i form av minskad kassation, ökad produktivitet och större långsiktiga värden.
 • Förändringar som förankrats i organisationen leder till positiva resultat tidigt och regelbundet under hela projektet.
 • Ett kulturskifte mot ständiga förbättringar och värdeskapande inom organisationen.