Så uppnår du ’operational excellence’ Hantering av projektets livscykel:
tre faser för mer hållbara värden.

PROJECT EXCELLENCE

Skapa goda förutsättningar för förändringsarbetet genom att tillämpa bästa praxis inom projektstyrningen.

Personal & syfte

  • Inpirera personalen till utmärkta prestationer genom professionellt ledarskap.
  • Se till att målen och syftet har kopplingar till strategin.
  • Skapa starka och långsiktiga relationer med team, partners och leverantörer.

Process & leverans

  • Garantera projektsäkerheten genom att främja kvalitet och tillförlitlighet.
  • Garantera leveransen, oavsett projektets typ, storlek, komplexitet eller leveransmodell.
  • Utöka kapacitet och prestanda genom nya förmågor och lärande.

Resultat & värden

  • Hitta fler nyttor och hållbara värden.
  • Överträffa intressenternas förväntningar.
  • Skaffa erfarenheter, bygg upp kompetenser och uppmuntra kunskapsöverföring.

PRATA MED EN EXPERT

Prata med oss om hur vi kan hjälpa din verksamhet att uppnå målen.

Project
Excellence

Lisa Meijer
Lisa MeijerConsultant Manager, Project Management
Tel: +46 (0)8 50 30 45 76

Project
Delivery

Magnus Johansson
Magnus JohanssonProject Delivery Manager
Tel: +46 (0)8 503045 64

Change & Value
Management

Raf Lemmens
Raf LemmensSenior Business Consultant
Tel: +46 (0)8 50 30 45 66

PlantVision HelpDesk

Skicka frågor och få support på lösningar levererade av PlantVision.