Så uppnår du ’operational excellence’
Hantering av projektets livscykel: tre faser för mer hållbara värden.

PROJECT EXCELLENCE

Skapa goda förutsättningar för förändringsarbetet genom att tillämpa bästa praxis inom projektstyrningen.

Personal & syfte

  • Inpirera personalen till utmärkta prestationer genom professionellt ledarskap.
  • Se till att målen och syftet har kopplingar till strategin.
  • Skapa starka och långsiktiga relationer med team, partners och leverantörer.

Process & leverans

  • Garantera projektsäkerheten genom att främja kvalitet och tillförlitlighet.
  • Garantera leveransen, oavsett projektets typ, storlek, komplexitet eller leveransmodell.
  • Utöka kapacitet och prestanda genom nya förmågor och lärande.

Resultat & värden

  • Hitta fler nyttor och hållbara värden.
  • Överträffa intressenternas förväntningar.
  • Skaffa erfarenheter, bygg upp kompetenser och uppmuntra kunskapsöverföring.

PRATA MED EN EXPERT

Prata med oss om hur vi kan hjälpa din verksamhet att uppnå målen.

Project Excellence

Åsa Holm
Åsa HolmSenior Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)72 579 55 53

Project Delivery

Magnus Johansson
Magnus JohanssonProject Delivery Manager
Tel: +46 (0)8 503045 64

Change & Value Management

Thomas Eriksson
Thomas ErikssonProduct Manager, SMART Lab & Senior Business Consultant
Tel: +46 (0)73 071 53 85

PlantVision HelpDesk

Skicka frågor och få support på lösningar levererade av PlantVision.
GÅ TILL HELPDESK