PlantVision och dess Lab Intelligence Team har haft nöjet att leverera ett spännande projekt till ett mindre svenskt företag beläget på Medicon Village i Lund.

Gutfeeling Labs är ett nytt Life Science laboratorium som specialiserar sig på högteknologiska genetiska analyser av tarmflorebakterier i humana faeces prov. Laboratoriet grundades av forskare inom mikrobiologi och neurovetenskap från Lunds universitet och sedan april 2019 erbjuds tarmfloreanalyser inklusive kostråd för privatpersoner.

Snabbare analyssvar

När Gutfeeling kontaktade PlantVision behövde företaget snabbt effektivisera sina laboratorieprocesser och datatahantering för att erbjuda kunderna en ny kundupplevelse som innebar snabba analyssvar via en webbaserad lösning.

Genom att snabbt sätta oss in i Gutfeelings utmaningar och skapa förståelse och insikt hos vår kund kring vad som behövdes och varför kunde vi ta fram nya arbetsflöden med en konfigurerad standardlösning.

Genom ett multidiciplinärt arbetsätt kunde både konfiguration av systemlösningen och instrumentintegration ske parallellt med utveckling av en kundorienterad websida där kvalitetsäkrade och färdigtolkade svar direkt kunde presenteras till kund. Med flera inblandade aktörer var tidsplan, ömsesidiga interaktioner och kommunikation de största utmaningarna men också samtidigt de framgångsfaktorer som var avgörande för ett lyckat projekt.

Papperslöst labb

Laboratoriet är idag helt papperslöst och det krävs minimalt med manuella arbetsmoment vid mottagning av beställning och prov, analys av prov samt framtagning av resultatrapport till kund.

Informationshanteringssystemet för laboratoriet är integrerat med den nya arbetsprocessen, aktuella labbinstrument samt med en ny websida och ger både kund och labb en mer komplett översikt över processtegen från beställning till svar.

Gutfeeling Labs effektiva och automatiserade arbetsflöden möjliggör smidig bearbetning av stora mängder prover med en liten arbetsinsats. Systemlösningen uppfyller även också alla dataintegritets- och spårbarhetskrav för ett laboratorium med ackrediteringsmål i sikte.

Anders Jernberg
Anders JernbergKey Account Manager
Tel. +46 (0)706 67 69 03

Vill du veta mer om hur din tarmflora fungerar? Tveka inte att kontakta Gutfeeling Labs »

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT