Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25e maj! Har ni gjort det som krävs för att uppfylla de nya krav som ställs?

  • Har ni klart för er vilka roller, ansvar och dokument som måste finnas på plats?
  • Har ni påbörjat arbetet med att dokumentera och bedöma personuppgifter samt hanteringen av dessa?
  • Verkar ni inom läkemedel eller medicinteknik och funderar över hur kraven i GDPR förhåller sig till övriga krav som ställs på er verksamhet?

Vi kan hjälpa er att ta pulsen på er organisation. Ni får de konkreta verktyg just ni behöver.

Påverkas ni?

Har ni ett kundregister, löne- eller personalregister, eller hanterar ni i andra sammanhang personuppgifter eller andra uppgifter som går att hänföra till en fysisk person så behöver ni beakta denna förordning.

Hur ska man gå till väga?

För att uppfylla de krav som ställs i förordningen behöver ni t.ex. genomföra en dataflödesanalys och beskriva vilka personuppgifter som ni hanterar, vad syftet med hanteringen av dessa personuppgifter är samt en motivering varför ni behöver hantera dessa personuppgifter. Det är också viktigt att beskriva hur länge personuppgifter ska sparas.

Behöver företag inom LIFE SCIENCE tänka på något speciellt?

Förutom olika typer av personuppgifter behöver företag inom Life Science också ha koll på information som hanteras under det dagliga arbetet för att möte regulatoriska krav, t.ex. för att säkerställa spårbarhet till utförda aktiviteter (typiskt är Audit Trail och signeringar avseende regulatoriska data). Detta kan vara en extra utmaning eftersom det påverkar både pappershantering och elektronisk datahantering.

Boka in en GDPR workshop med PlantVision

Vi hjälper er att ta pulsen på ert arbete med GDPR samt fastställa en handlingsplan för vägen framåt så att ditt företag står väl rustat inför den 25e maj.

Vi har en mycket god kunskap hur kraven i GDPR kan knytas mot de regulatoriska krav som finns inom Life Science, dvs. när olika regelverk ställs mot varandra. Vi hjälper er med avvägningen mellan rätt nivå av regelefterlevnad och optimal resursanvändning.

Genom en blandning av teori och workshop så får ni ett paket som inkluderar allt från teoretisk utbildning till konkret framtagning av tillämpliga dokument, såsom tex. policyer, instruktioner och mallar kring behandling av personuppgifter.

Vi diskuterar och planerar det kommande arbetet, både inför implementering av regelverket och efterföljande förvaltning av arbetsprocesser. Ni går ifrån mötet med oss med en god bild av er nuvarande status, samt en konkret handlingsplan för vad som ytterligare krävs.

Anmälningsinfo

Vi håller både företagsspecifika tillfällen där vi kommer ut till Ert företag, samt öppna tillfällen i våra utbildningslokaler i Kista Science Tower.

Anna-Lena Mann
Anna-Lena MannBusiness Area Manager, Compliance Excellence
Tel: +46 (0)72 22 35 886

Vad säger tidigare workshop-deltagare?

”Jag var stressad över GDPR inför denna utbildning och workshop, men nu känner jag mig lugn!”

”Det var bra att få prova detta rent praktisk, t.ex. detta med att fylla i ett behandlingsregister och diskutera resultatet.”

”Nu har vi en bra bild av vad som ska göras framöver.”