Situation

En kund i energibranschen, som årligen omsätter 34 miljarder kronor, har ett uppföljningssystem för insamling av all produktionsdata som underlag för olika beslut och analyser.

Dagligen är 50 användare helt beroende av tillgång till aktuella produktionsdata för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och ett avbrott i systemet medför en kostnad på mer än 200 000 kr per timme i utebliven produktion. Systemet är därför klassat som verksamhetskritiskt.

Systemet som används är stabilt men är inte uppgraderat på 5 år. Databasen har växt och innehåller mycket värdefull information som bedöms vara verksamhetskritisk.

Användarna i systemet tar ut standardiserade rapporter och genomför de analyser som behövs av olika intressenter t.ex. ledning eller en operatör. Arbetssättet är föråldrat och är enligt rutiner som skapades när systemet installerades för flera år sedan.

Efter en brand i en datorhall för ett par år sedan gjordes en riskanalys som visade på att en singelserver för ett kritiskt system innebär en alltför hög risk.

Även om backup och återställningsrutiner finns tillgängliga skulle det ta oacceptabelt lång tid att återställa databasen och hela miljön.

Utmaning

IT-infrastrukturen är ålderstigen och närtid för systemet kostar mycket pengar.

All historiska produktionsdata ryms inte längre i den befintliga backup-lösningen. Eftersom systemen inte har uppdaterats finns inte längre support.

Då uppföljningssystemet för produktion inte uppdaterats finns det numera även ett flertal nya funktioner som inte används och är tillgängliga.

En annan konsekvens av att det endast finns en produktionsmiljö och ifall den av någon anledning behöver stoppas så tappas all datalagring under stopptiden.

IT-avdelningen har en policy som inte följs som innebär att miljön regelbundet ska uppdateras. Arbetet med att planera dessa stopp tillsammans med produktion är tidsödande, kostsamt och

innebär onödigt lång nertid för systemet. Det innebär att högre säkerhet hela tiden måste vägas mot en försämrad möjlighet till produktions-uppföljning.

Allt detta gör en situation som skapar mycket frustration och som blir ett hinder för att införa förbättringar och utveckling.

Lösning

För att komma till rätta med den föråldrade IT-miljön fick PlantVision Infrastruktur i uppdrag att designa en ny lösning, ett nytt VMware kluster som är uppdelat på två skilda serverrum.

Databasservrarna konfigureras som medlemmar av ett Microsoft ”failover cluster” med replikerad lagring mellan serverrummen för att uppnå hög driftsäkerhet.

Lagringen hanteras via ett virtuellt SAN, så de två vSphere servrarna samt två switchar är de enda hårdvarukomponenter som krävs, och ingen av dessa utgör en felkritisk systemdel för klustret.

Detta innebär att systemet för insamling av produktionsdata numera klarar att en datorhall faller bort utan att det blir avbrott i datainsamlingen samt att både mjuk- och hårdvarupatchning eller ändringar kan utföras kontinuerligt, mer ofta och utan planerad nertid för produktion.

Resultatet

Den nya lösningen ger företaget flera nyttor som de inte kunde realiseras med den tidigare plattformen:

  • En robust och felsäkrad driftsmiljö
  • Möjlighet att utföra underhålls- och förändringsarbete utan nertid
  • Standardiserade arbetssätt för backup och systemåterställning
  • Lägre kostnad för systemförvaltning (t.ex. lägre TCO, total cost of ownership)
  • Förbättrad produktionsuppföljning och därigenom sänkta driftskostnader
  • Ny programversion med möjlighet att använda modern funktionalitet för snabbare beslut, prediktiv analys och presentation av KPI:er i realtid
Josefin Nilsson
Josefin NilssonSeniorkonsult
Tel: +46 (0)31 380 21 17

Om PlantVision IT-infrastruktur

PlantVision Infrastruktur kan ge stöd i eller driva projekt där krav behöver formuleras för en förbättrad IT-lösning för produktion och labb. Vi har också på ett mycket framgångsrikt sätt drivit faser som design, installation och konfiguration av nya eller befintliga IT-system. Med djupa kunskaper i att arbeta i regulatoriska miljöer är PlantVision infrastruktur mycket vana vid testning och att hantera dokumentation.