Med en positiv expansionskurva under de senaste åren, vilket ökat efterfrågan hos Life Science kunder i Öresundsregionen, växte PlantVision ur sina gamla lokaler i Malmö. De nya lokalerna blev i Lund, strategiskt belägna i stadens innovationscenter, vilket ger många fördelar.

Lokalerna med sin placering i ett av norra Europas viktigaste Life Science-centra har skapat de bästa förutsättningarna för en stark tillväxt vad gäller nya kundmöjligheter men även möjligheten att växa teamen.

En del av bolagets pågående expansion är rekryteringen av den nytillträdda konsultchefen Charlotte Westerstad. Charlotte har en mångårig erfarenhet inom Life Science, både som konsult och inom strategisk utveckling.

”Lund gör att vi strategiskt kommer närmare fler av våra kunder, och ökar våra förutsättningar för stark tillväxt. Det i sin tur öppnar upp för större möjligheter både vad gäller kontakt med befintliga kunder och samarbetspartners, men även presumtiva kunder”, säger Charlotte.

Med sina rötter i Lund ser hon stora möjligheter med att återigen vara tillbaka på sin hemarena och få vara med och expandera PlantVision både innanför, men även utanför Sveriges gränser. Men etableringen i Öresundsregionen ställer en del krav menar Charlotte:

”Det finns många bolag inom regionen och då är det viktigt att ha ett tydligt erbjudande som man kan paketera och kommunicera ut till kunder och partners på ett attraktivt sätt. Att ständigt ligga i framkant genom att hålla sig uppdaterad, ha koll på trender och vad som efterfrågas inom affärsområdena ser jag som otroligt viktiga komponenter för att lyckas”.

Hon fortsätter:

”Min största förhoppning är att vi fortsätter expandera på ett hållbart och framtidsanpassat sätt samt att vi bibehåller den fantastiska och värdefulla sammanhållningen inom hela Team PV”
.

Flytten var en förutsättning för att bolaget skulle kunna fortsätta växa och kontoret blir ett nav som knyter samman allt samarbete mellan PlantVision och omvärlden,

”Det nya kontoret som är designat för att dra nytta av de senaste möjligheterna tekniken erbjuder skapar en flexibel, produktiv och trivsam arbetsplats där medarbetare, kunder och partners kan samverka. Det i sin tur innebär att vi kan erbjuda fler möjligheter och lösningar på framtida samarbeten”, avslutar Charlotte.

Vill du också bli en del av Charlottes team i Lund? Läs mer om oss och se alla våra lediga tjänster här »