Gratis analys och förbättringsförslag för just Er produktion

Gratis analys och förbättringsförslag för just Er produktion

Oavsett bransch måste tillverkande företag idag producera effektivare och förkorta leveranstider till sina kunder för att vara konkurrenskraftiga och ha god tillväxt.

En planeringslösning där beställningar kan planeras efter faktisk kapacitet på produktionsgolvet ger transparens och möjlighet till snabba omställningar när det krävs.

Trots detta saknar många företag en bra lösning för sin produktionsplanering och planerar i Excel eller i affärssystemet, vilket ofta resulterar i svårigheter att få en samlad bild att agera på för att balansera efterfrågan, material och kapacitet. Prioriteringar baseras istället på gissningar och erfarenhet hos individen, vilket gör att det mest effektiva produktionsschemat inte uppnås.

Linn Fransson
Linn FranssonCustomer Account Manager
Tel: +46 (0)72-566 99 83

Nu vill vi hjälpa ditt företag att uppnå effektivare produktionsplanering!

Vem du är…

Erbjudandet är riktat framförallt till dig som jobbar med produktionsplanering eller produktionsledning. Du kanske arbetar inom verkstadsindustrin, Life Science, livsmedelsindustrin eller Consumer Packaged Goods (CPG).

Vad du får…

Du får en kostnadsfri analys där våra experter ser över er produktionsplaneringsprocess och identifierar vad ni kan göra för att planera effektivare.

Experter inom Supply Chain och produktionsplanering hjälper er att identifiera åtgärder som kan ta er från en tidskrävande planering med dålig transparens till en planeringsprocess som tar hänsyn till faktisk kapacitet och som ger bättre överblick av materialåtgång och resurser.

Detta ingår…

  • Förberedande frågeformulär*
  • Två-timmars online workshop/analys av er produktionsplanering där våra experter kommer med nya insikter och hjälper er att identifiera förbättringsmöjligheter
  • Återkoppling med konkreta förslag anpassade för just Er produktion

Boka din gratis analys/workshop idag…

Få tid med våra experter + återkoppling med förslag för just Er produktion!*

*Vi granskar alla analysformulär för att försäkra oss om att en analys/workshop ligger i båda parters intresse och vi erhåller oss rätten att neka enskilda förfrågningar när vi bedömer så inte vara fallet.​