Företaget

Glamox Production Germany – en del av Glamox Group och en ledande leverantör av belysningslösningar till världens marina- och offshoremarknader.

Utmaningen

Glamox komplexa produktionsmiljö innebar stora utmaningar för organisationen att beräkna leveranstider ofta med förseningar som följd. Glamox riskerade därmed att förlora order och marknadsandelar och behövde hitta ett sätt att öka sin servicenivå.

Glamox kom fram till att de behövde förbättra planeringsprocessen för sina fabriker i – Bremen och Teterow, 340 km från varandra. Bremen utför mestadels metallbearbetning med dagliga leveranser till Teterow där montering av slutprodukten sker. Med i produktionsflödet finns även ett antal underleverantörer.

Målet

Det fanns två övergripande mål för planeringsprocessen:

(1) förbättra leveransprecisionen; och

(2) förkorta svarstiderna mot kund.

Resan

PlantVision och Glamox Production Germany startade projektet i nära samarbete som bl.a. inkluderade ett studiebesök för att se den föreslagna planeringslösningen, Preactor, i en verklig produktionsmiljö.

Lösningen testades sedan i två faser i Bremen i ett ”Proof of Concept”. I den första fasen, så genomfördes s.k. ”Användarfall” för att verifiera Preactors användbarhet för planerare och andra användare. Den andra fasen fokuserade på integrationen med företagets ERP-system (Baan).

Tillvägagångssättet minimerade på så vis ev. risker i projektet samt kortade ned projektets leveranstid. Preactor var konfigurerad för att modellera Glamox verksamhet och integreras med ERP. Ändringar av arbetssätt introducerades parallellt med bland annat samordning av aktiviteter mellan inköp, produktion och marknad.

Resultatet

  • Snabbare svarstider mot kund. Från flera dagar till en dag för komplexa produkter.
  • Mer effektiv och centraliserad planeringsprocess. En ny central planeringsfunktion täcker båda produktionsenheterna.
  • Ökad synlighet och flexibilitet. Närmare samarbete med inköp innebär att de tydligt kan se effekten av materialbrister på leveranstider mot kund. Preactor gör det också möjligt att dela med sig av planen inom organisationen för analys av flaskhalsar och få feedback på vad som förbättras.
  • Plattform för förbättringsarbete. Den nya planeringslösningen ger mer insikt i hur leveranskedjan fungerar, inklusive leverantörers och underleverantörers påverkan. Planerarna kan se kapacitetsutnyttjandet och identifiera flaskhalsar. De kan identifiera de områden som fungerar bra och de som behöver förbättras, vilket leder till att ledtiderna kontinuerligt kan kortas ned.

”Nu är hela vår produktionsprocess mycket mer transparant – från ERP ner till produktionsgolvet. Vi kan enkelt identifiera flaskhalsar och se var vi måste ändra och förbättra processerna. Vi kan också snabbare besvara kundförfrågningar – speciellt för komplexa produkter ”

Sven Goltermann, logistikchef och projektledare, Glamox Production Germany

”PlantVision var alltid lyhörda och öppna för våra idéer. De hittade fungerande lösningar på alla våra önskemål – även om det innebar att gå utanför Preactor. De lyckades också implementera och få igång systemet väldigt snabbt.”

Paul Duver, planeringschef, Glamox Production Germany

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM