Situation

Produktion i läkemedelsbranschen behöver oftast monitorera klimatet i produktionslokalerna för att kunna påvisa att man producerar i rätt klimat. Ventilationssystemen som styr temperatur, fukt och tryck är oftast inte validerade och då behövs ett separat system som övervakar, loggar och arkiverar klimat data.

Utmaning

Några av de största utmaningarna för produktion i läkemedelsbranschen är:

  • Icke validerat FMS/EMS (Facility Monitoring System/Environmental Monitoring System)
  • Inget övervakningssystem
  • Gammalt system som behöver uppgraderas eller bytas ut
  • Befintligt systemet som inte uppfyller dagens krav

Lösning

Systemet är baserad på en Siemens WinCC / TIA Portal-systemplattform eller PCS7 beroende på storlek/antal sensorer. Systemet är enkelt att bygga ut och är skalbart efter produktionens storlek. Med denna systemlösning kan produktionen uppfylla regulatoriska krav. Denna systemlösning inkluderar bland annat följande:

  • Redundanta och virtuella servrar
  • Möjlighet att ansluta olika typer av sensorer och protokoll
  • Flexibel uppbyggnad av systemet, för att minimera påverkan av andra produktionsavsnitt vid ombyggnad/utbyggnad av systemet
  • Kontinuerlig och batch-loggning eller kombination av båda
  • Tydligt grafiskt gränssnitt med planritningar, larmhantering och trendvisning
  • Integration med kundens AD Active Directory (användardatabas)

Fördelar

Genom att välja att implementera en välintegrerad systemlösning av PlantVision ger er en kraftfull lösning som garanterar kvalitet och tillgänglighet som leder till stabilitet och mervärde i produktionen.

PlantVision har kvalitetssäkrad projektmodell med pålitliga processer och ett transparent arbetsflöde genom hela projektet. Detta möjliggör enkel och flexibel anpassning till individuella behov.

Stefan Jansson
Stefan JanssonSenior consultant, Manufacturing Automation
Tel: +46 (0)8-568 595 06

Kontakta mig om du vill veta mer.

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT