F-Secure och PlantVision bygger in cybersäkerhet i kundernas processer – hjälper kunder med cybersäkerhet och compliance-krav, samt att förbereda sig för NIS 2

19 april, 2021

IT-säkerhetsföretaget F-Secure och konsultföretaget PlantVision har ingått ett samarbete. Samarbetet är utformat för att hjälpa kunder inom Life Science att samordna arbetet kring cybersäkerhet och compliance inom läkemedels- och medicinteknikindustrin. Behovet av F-Secures och PlantVisions gemensamma expertis är särskilt aktuellt i samband med att EU-kommissionen föreslagit att uppdatera NIS-direktivet med både högre säkerhetskrav och en större omfattning som berör fler branscher (NIS 2), inklusive läkemedel och medicinteknik.

”När IT-hoten mot Life Science-företag blir fler och allvarligare, och kraven på compliance genom hela värdekedjan blir tuffare, särskilt i samband med NIS 2, behövs samordnade insatser som fokuserar på patientsäkerhet men som också skyddar leverantörer från stora potentiella ekonomiska risker”, säger Anna-Lena Mann på PlantVision. Cybersäkerhet måste helt enkelt byggas in i kundernas processer.

Det första NIS-direktivet antogs av EU år 2016, och blev till nationell lagstiftning under 2018. Syftet är att skapa en hög gemensam säkerhetsnivå i samhällsviktiga nätverks- och informationssystem inom EU. Sedan dess har det hänt mycket inom både cybersäkerhet och inom samhällsviktiga branscher, inklusive Life Science, och i december 2020 föreslog EU-kommissionen att uppdatera direktivet. Uppdateringarna ska modernisera det tidigare direktivet så att det blir bättre anpassat efter nuvarande och framtida cybersäkerhetsbehov och när det nya direktivet väl antagits har industrin 18 månader på sig att implementera förändringarna.

”Life Science är ett brett område som omfattar såväl läkemedel som medicinteknisk utrustning, och tyvärr ser vi intensifierade IT-attacker riktade mot företag i branschen”, säger Ingrid Waldheim på F-Secure. ”Liksom andra compliance-krav inom industrin är cybersäkerhet ett komplext område som ständigt utvecklas, vilket medför att våra kunder likaså behöver utvecklas för att kontinuerligt efterleva krav samt upprätthålla motståndskraft mot cyberhot. Via samarbetet med PlantVision kan vi erbjuda en koordinerad expertis för att hjälpa våra kunder med cybersäkerhet och compliance inom läkemedels- och medicinteknisk industri”, säger Ingrid Waldheim på F-Secure.

F-Secure och PlantVision kommer erbjuda workshops, events och utbildningar kring vad NIS 2 innebär och hur företag bör förhålla sig till det.

Tillsammans har företagen över 50 års av erfarenhet av att hjälpa Life Science-företag att anpassa sina processer efter de regelverk som finns inom cybersäkerhet samt compliance och datoriserade system för läkemedels och medicinteknisk industri.

Om PlantVision

PlantVision är ett ledande konsultföretag på den skandinaviska marknaden inom Life Science, energi, processindustri samt diskret tillverkning.

Inom Life Science har PlantVision ett heltäckande erbjudande av compliance-tjänster till bolag inom allt från läkemedel, bioteknik, medicinteknik, In Vitro Diagnostik och HealthCare.

Kunder vänder sig till PlantVision för att förbättra sin produktivitet och flexibilitet samtidigt som de bibehåller kvalitet och uppfyller de lagar och regler som gäller. Företaget tillhandahåller professionella tjänster i kombination med marknadens mest kompletta utbud av branschledande lösningar. Sedan starten 1999 har PlantVision skapat mervärden inom ramen för tusentals projekt i Skandinavien och resten av världen. Huvudkontoret ligger i Kista.

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Vi minskar klyftan mellan upptäckt av säkerhetsrisker och motåtgärder med hjälp av den oöverträffade intelligensen som finns hos hundratals av branschens främsta konsulter, miljontals enheter som kör vår prisbelönta programvara och innovationer inom artificiell intelligens. Världens största banker, flygbolag och företag litar på oss att hjälpa dem bekämpa världens mest avancerade hot. Tillsammans med vårt nätverk av de bästa partners och över 200 tjänsteleverantörer är vårt uppdrag att se till att alla har åtkomst till cybersäkerhet som vi alla behöver.

F-Secure grundades 1988 och är noterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
f-secure.com | twitter.com/fsecure | linkedin.com/f-Secure

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Dahlgren, Northern Link PR för F-Secure
bjorn@nlpr.se
076 160 37 60

Cecilia Fällman, Vice Affärsområdeschef PlantVision Compliance
Cecilia.fallman@plantvision.se
072 717 10 67

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM