Situation

En processanläggningsägare har en komplex anläggning som är fördelad på flera byggnader. Det finns områden som är farliga att vara i, det finns områden där det krävs speciell klädsel för att beträda. Generellt vill man minimera alla stopp för underhåll och liknande till absolut minimum. För den nyaste delen av anläggningen har man en 3D modell som togs fram när den byggdes. På en av de äldre finns en laserskannad 3D modell. Man har sedan några år Siemens COMOS som sitt anläggningsregister och master för all tekniska data av sin anläggning.

Utmaning

Utbildning av nya operatörer tar mycket tid i anspråk och hindrar till viss del produktionen. Vid underhållsåtgärder lägger egen personal men framförallt externa experter mycket tid på att hitta exakt var det som ska åtgärdas är lokaliserat och vilka andra utrustningar som måste demonteras för att man ska komma åt.

Lösning

PlantVision hjälpte till att ta fram en lösning som bygger på att man använder COMOS Walkinside för utbildning av operatörer och underhållspersonal. Detta är en lättanvänd 3D-programvara där man dels kan gå runt i anläggningen för att orientera sig och se hur det ser ut. Dessutom kan man skapa olika scenarier där man ska utföra olika åtgärder. Dessa är både för underhåll där man ska till exempel stänga av ventiler i rätt ordning vid ett pumpbyte. Det finns även scenarier som är relaterade till säkerhet som hur man ska bete sig vid läckage, brand etc. Det gå enkelt att söka på anläggnings ID för att snabbt hitta var olika utrustningar är placerade.

Man använder sig av de två 3D-modeller man redan har och skannar i samband med planerade stopp övriga anläggningsdelar allt eftersom.

I och med att man har COMOS får man en extra bonus då Walkinside är integrerat med COMOS och man enkelt kan navigera från en pump på ett flödesschema till dess placering i 3D-modellen.

Resultat

• Man har minskat tiden för underhållsstopp då man virtuellt kan orientera sig och förbereda åtgärder, kontrollera hur stor utrustning som man ta in och liknande.

• Upplärning av nya operatörer går smidigare då man inte behöver störa pågående produktion.

• Säkerheten har höjts genom att all personal med jämna mellanrum deltar i virtuella utrymningsövningar och liknande.

Robert Velén
Robert VelénSenior Specialist Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)31-380 21 16

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in your areas of interest…