Effektivisera underhållsarbetet och öka upptiden på din anläggning genom att ha full koll på den tekniska anläggningsinformationen

På alla tillverkande verksamheter finns det en enorm mängd teknisk anläggningsinformation. Det är allt från enskilda data på tryck och temperatur, till olika datablad, manualer, instruktioner och reservdelslistor. Alla denna information är idag ofta utspridda runt om i verksamheten. Genom att hantera all sådan information på ett centraliserat och lättillgängligt sätt kan man uppnår stora tids- och effektiviseringsförbättringar. Denna typ av digital tvilling kallas för Data and Dokument Management System (DDMS).

Vad är teknisk anläggningsinformation?

Det finns digitala tvillingar som är lättare att direkt förstå, exempelvis 3D-modell. Vad menar vi då med teknisk anläggningsinformation? Det är all den information – både data och dokument som krävs för att underhålla och utveckla en produktionsanläggning. På senare år har även mjukvara tillkommit.

Exempel på DOKUMENT

 • Materialcertifikat
 • Underhållsmanual
 • Reservdelslista
 • Elektrisk kopplingsritning
 • P&ID

Exempel på DATA

 • Tryckhöjd
 • Skoveldiameter
 • Motoreffekt
 • Designtryck
 • Anslutningsstorlek
 • Modellbeteckning
 • Ex-zon

Exempel på MJUKVARA

 • Konfigurationsfil till frekvensomriktaren
 • Firmware till frekvensomriktaren

Utmaningar

De flesta produktionsanläggningar har en lång historik där det över tid har bytts ut och byggts om. Detta gör att den tekniska anläggningsinformationen är utspridd på en mängd olika ställen, till exempel ritningsarkiv, pärmar, gruppdiskar, SharePoints, dokumenthanteringssystem, och även hos leverantören.

När det gäller olika former av mjukvara är det också rörigt på många ställen. Det finns inget bra system att hålla reda på alla konfigurationsfiler, backupper och alla olika versionerna.

Detta leder till att inför underhållsåtgärder – både planerade och akuta samt vid projekt – blir det massa tid som går åt på att leta och verifiera information. Samtidigt är det inte ovanligt att det är motstridiga uppgifter i olika dokument. Många gånger slutar det med att det blir till att ta på sig skyddskläderna och gå ut i anläggningen och titta vad som faktiskt sitter där.

Exempel från verkligheten

I detta exempel har företaget X hittat främmande material i produkten och man har påbörjat en felsökning. Man har identifierat en pump som verkar vara problemkällan. Under punkterna nedan får du en inblick i hur det kan se ut idag för de flesta organisationer jämfört med hur det kan se ut om man har ett Data and Document Management System (DDMS) på plats.

TRADITIONELLT:

 • Görs i system för CAPA
 • Vem är systemansvarig?
 • Excellista hos driften

DDMS:

 • Görs i system för CAPA
 • Nödvändiga data finns på pump objektet i DDMS inklusive systemansvarig

TRADITIONELLT:

 • Fysisk layoutritning på ritkontoret

DDMS:

 • Inskannad layoutritning kopplad till pumpen i DDMS

TRADITIONELLT:

 • PDF på processavdelningens SharePoint

DDMS:

 • PDF kopplad till Pumpen i DDMS

TRADITIONELLT:

 • Gå in i underhållssystemet och sök
 • Åtgärder hittas men inga detaljer

DDMS:

 • Sök via knapp på pumpen i DDMS (som är integrerat med underhållssystemet)
 • Även detaljer som är inmatade i DDMS kommer med.

TRADITIONELLT:

 • Sökning på underhållsavdelningens SharePoint ger oss underhållsmanualen
 • Installationsanvisningen hittades efter lång tid på Kalles lap-top

DDMS:

 • Båda dokumenten finns under pumpobjektet i DDMS

TRADITIONELLT:

 • Processpecifikation från projektet, finns i arkivet på projektavdelningen

DDMS:

 • All kravställande teknisk data finns på pumpen i DDMS
 • Går enkelt att få ut i form av ett datablad

TRADITIONELLT:

 • Datablad från leverantören som finns i en pärm

DDMS:

 • Data finns på pumpobjektet i DDMS, alla detaljer i en PDF under pumpen
TRADITIONELLT:

 • Görs manuellt av inköp i affärssystemet

DDMS:

 • Underhåll kan själva göra detta i DDMS då detta är sådan data som synkas över från affärssystemet
TRADITIONELLT:

 • P&ID redan hittad, låg kvar utskriven på skrivbordet
 • Tyvärr hade den uppdaterats i mellantiden
 • LOTO hittas med lite hjälp på en gruppdisk

DDMS:

 • Kollar på P&ID i DDMS kopplat till pumpen, och noterar att den uppdaterats igår
 • LOTO finns som en del i DDMS och är lätt att hitta

TRADITIONELLT:

 • Ritning i botten av elskåpet
 • Fyra olika versioner av samma ritning, två utan datum

DDMS:

 • Navigerar från pumpen i DDMS till el-ritningarna
TRADITIONELLT:

 • Det borde finnas ett datablad i Excel men det verkar inte vara sparat på rätt ställe
 • Det hittas aldrig, så på med skyddskläder och gå ut och titta vad som faktiskt sitter där

DDMS:

 • All nödvändig information finns när man högerklickar på ventilerna på P&ID i DDMS
TRADITIONELLT:

 • All dokumentation som är framtagen följer med som utskrifter
 • Det saknas några praktiska instruktioner som missats
 • Underhållsteknikern får gå in på kontoret och be dem leta i arkiven

DDMS:

 • All nödvändig dokumentation och information finns tillgänglig i systemet, kopplat till pumpen
 • Underhållsteknikern har med sig en surfplatta där hen kommer åt allt, inklusive de praktiska instruktionerna som ingen annan tänkte på

Allt ovan är bara förberedelserna, sedan ska det faktiska jobbet utföras och flera av de dokument eller den data i system som är listade ovan kommer behöva uppdateras baserat på vad som byts ut och ändras.

Även för denna relativt lilla åtgärd ser vi att

 • Det är många olika roller inblandade.
 • De använder sig av flera olika IT-lösningar och även fysiska arkiv.
 • Olika uppgifter om samma objekt finns på olika ställen beroende på vilken disciplin det är som skapat informationen.
 • Det kan finnas motstridiga uppgifter då en källa är uppdaterad men inte en annan.
 • Det saknas information och man vet inte i förväg vad som saknas.

På vilka sätt underlättar ett DDMS-lösning?

Ett DDMS ger dig en central databas för all information – som blir lättillgängligt och säkrat.

Ett kraftfull DDMS-lösning som PlantVision jobbar med är Siemens COMOS DDMS. I normalfallet integreras den med befintligt underhållssystem, men kan även integreras med fördel mot andra system, exempelvis affärssystem, styrsystem och dokumenthanteringssystem.

Med Siemens COMOS får du en komplett lösning:

 • Där både anläggningsregister och tekniska data på alla ingående komponenter finns
 • Där informationen snarare finns som sökbara data än som dokument
 • Där de dokument som skapas internt, exempelvis en pumplista – genereras från systemet
 • Där alla relevanta ritningar finns tillgängliga
 • Där extern dokumentation läggs in och kopplas till de anläggningsobjekt de berör
 • Där all form av dokumentation revisionshanteras
 • Där även mjukvaror hanteras
 • Där det styrs vem får se vad och vad som får ändras
 • Där data bara matas in en gång och sedan återanvänds
 • Där all information om exempelvis en pump både är tillgänglig från skrivbordsdatorn och ute i fabriken med mobil
 • Där det är enkelt att både söka data och navigera i grafisk struktur
 • Där det finns en ”audit trail” på alla ändringar
 • Där systemet är integrerat med andra system för att slippa dubbelarbete

De TRE huvudvinsterna med ett DDMS

Ett Data and Document Management System kan hjälpa er att säkra anläggningens upptid genom att:

1) Minska tid för förberedelser vid planerade och oplanerade åtgärder
2) Det går att söka och lita på informationen
3) Allt är samlat på ett ställe och integrerat med andra system

Var redo för en inspektion när som helst

För de som arbetar i en regulatorisk industri där det gör externa inspektioner finns dessutom en stor fördel i det att eftersom man har koll på all sin information går inspektionerna väldigt mycket smidigare och med mindre ”fjärilar i magen” hos berörd personal.

PRATA MED
EN EXPERT

Robert Velén
Senior Specialist Consultant
Tel: +46 (0)72-521 69 31
robert.velen@plantvision.se

Ta reda på hur vi kan hjälpa Er organisation att uppnå Era mål.