Situation

Utlastning- och depåautomationssystem fyller en kritisk funktion och är avgörande för att kärnverksamheten ska fungera hos företag som handlar med bränsle och kemikalier. Driftsäkerheten måste vara hög för styrningen av processen och utlastningssystemet måste vara användarvänligt avseende både uppföljning och kontroll.

Många företag använder fortfarande föråldrade ’legacy’-system där det är svårt att få tag på reservdelar och som ofta sakna stöd och support i moderna datorer. Det är vanligt förekommande med olika typer av dokument som kräver mycket administration för att få fram viktig information och litar på kunskap och erfarenhet hos några nyckelpersoner. Att byta till ett modernt depåhanteringssystem för automatiserad styrning av terminalen leder till stora fördelar i form av ökad effektivitet, kvalitet, produktivitet, miljö, hälsa och säkerhet (EHS).

Utmaning

Specifika utmaningar som många företag upplever inkluderar:

 • Utdaterade system som saknar reservdelar och support
 • Beroende av kunskap hos ett fåtal personer
 • Osäker kravbild då dokumentation för dagens system saknas/inte uppdateras
 • Saknar möjlighet till felsökning och diagnostik (driftosäkert)
 • Beroende av manuella ingrepp och många olika dokument för att få överblick
 • Saknar möjlighet till kontroll, uppföljning och ständiga förbättringar
 • Risk för allvarliga driftstopp

Mål

Målet är en modern, automatiserad systemlösning för att eliminera personberoendet och öka kunskapen internt hos företaget. Med hjälp av väletablerad teknik, en pålitlig och driftsäker systemplattform och nära samarbete med en expertpartner kan lösningen medföra:

 • Säkrad drift av terminalerna och full kontroll över systemet
 • Full spårbarhet
 • Förbättrad kvalitet och dokumenthantering
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Uppföljning och möjlighet till ständiga förbättringar
 • Förbättrad lagerhantering
 • Felsökning och diagnostik
 • Skalbar lösning
 • Framtidssäkrad plan för systemets hela livscykel

Lösning

Lösningen är baserad på en standardiserad och fullt supporterad systemplattform. Systemet är anpassningsbart och skalbart efter anläggningens storlek/behov och möjliggör bland annat följande funktioner:

 • Automatiserad styrning av terminalen för ökad effektivitet, produktivitet, kvalitet, uppföljning och rapportering (t.ex. ekonomi, miljö, KPI’er)
 • ’End-to-end’ kontroll och spårbarhet från utlastning till fakturering (ner på produkt-, utlastning-, speditör-, och anläggningsnivå)
 • Inlastningar, utlastningar samt recept- och lagerhantering
 • Enkel integration med bl.a. affärssystem, planeringssystem och befintlig systemflora
 • Enkel och tydlig larmhantering
 • Skalbar (efter depåstorlek, antal depåer, företagets verksamhet)
 • Hantering av utlastningar med båt, lastbil, etc.
Depåhanteringssystem - skalbar plattform

Depåhanteringssystem – skalbar plattform

Informationshantering & rapportering

Informationshantering & rapportering

Terminalkonstruktion, anläggningsinformation & underhåll

Terminalkonstruktion, anläggningsinformation & underhåll

Automation & styrning av processer

Automation & styrning av processer

Simulering

Simulering

PRATA MED
EN EXPERT

Linn Fransson
Consultant Manager
Supply Chain & Production
Tel: +46 (0)72-566 99 83
linn.fransson@plantvision.se

Marcus Rickardsson
Business Area Manager
Process Technology
Tel: +46 (0)8-602 22 82
marcus.rickardsson@plantvision.se