Situation

Utlastning- och depåautomationssystem fyller ofta en kritisk funktion för företag som handlar med bränsle och kemikalier. Driftsäkerheten måste vara hög för styrningen av processen och systemet måste vara användarvänligt avseende uppföljning och kontroll.

Utmaning

Utmaningar som många företag upplever är att de vill byta utlastningssystem på grund av problem relaterade till:

 • Utdaterat system som saknar reservdelar och support
 • Beroende på kunskap hos ett fåtal personer
 • Osäker kravbild då dokumentation för dagens system saknas/inte uppdateras
 • Beroende av manuella ingrepp
 • Saknar möjlighet till kontroll och uppföljning

Mål

Målet är en modern, automatiserad systemlösning för att eliminera personberoendet och öka kunskapen internt hos kunden genom ett nära samarbete. Detta innefattar och medför även:

 • Plan för systemets hela livscykel
 • Känd teknik och systemplattform för ökad kunskap
 • Säkrad drift och kontroll för systemet
 • Användarvänligt gränssnitt mot operatörer och chaufförer
 • Med kunden framtagen kravbild för systemet

Lösning

Lösningen är baserad på en standardiserad och fullt supporterad systemplattform. Systemet är skalbart efter anläggningens storlek och inkluderar bland annat följande funktioner:

 • Recepthantering
 • Modulär uppbyggnad för att möjliggöra förändringar på depån
 • Enkel och tydlig larmhantering
 • Smidig åtkomst till data via rapporter
 • Kontroll på flöden och lastade produkter

Smart och skalbart automationssystem för effektiv drift och hantering av depåer och utlastning av bränsle.

Marcus Lundmark
Marcus LundmarkConsultant, Manufacturing Automation
Tel. +46 (0)8 568 595 21