Situation > Utmaningar > Fördelar

Fördelarna är många när man väljer en digitaliseringsstrategi som erbjuder ”en version av sanningen.”
Samma grunddata skapar hållbart värde på olika sätt genom att användas av olika roller för olika ändamål.

Operatören har en bättre överblick över vad som pågår här och nu avseende t.ex. kvalitet, OEE, utrustning och uppdaterade produktionsplaner.

Produktionstekniker och underhåll kan få stöd av mer avancerade analysverktyg och Machine Learning för att kunna arbeta mer prediktivt med underhåll och ständiga förbättringar.

Kvalitetsavdelningen får bättre beslutsunderlag för godkännande av produkter och batcher samt bättre spårbarhet av varje produkt från råvara till färdig produkt.

Ledningen får en mer övergripande och långsiktig bild av verkligheten som grund för bättre strategiska beslut.

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM