Situation > Utmaningar > Fördelar

Att ha rätt information vid rätt tillfälle är kritiskt för att kunna ta rätt beslut och anpassa produktionen i en föränderlig värld.

Verkligheten för många producerande företag är en helt annan. Information finns ofta utspridd i olika informationsöar med dålig eller ingen integration mellan öarna. Kontrollen på masterdata är ofta dålig och det är inte ovanligt att det finns flera kopior av samma information som inte innehåller samma data.

Konsekvensen blir att olika funktioner och roller på företaget har olika versioner av sanningen. Beslut tas på felaktiga grunder med konsekvensen att kvalitet, nyttjandegrad och leveransprecision inte blir optimal.

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM