Hur säkerställer Ni rätt kvalitet samtidigt som Ni möter de regulatoriska kraven gällande dataintegritet?

Dataintegritet är en högaktuell fråga i dagens samhälle och inte minst inom Life Science-industrin.

Inom cGMP har regulatoriska myndigheter lagt ett ökat fokus på bibehållen dataintegritet. I och med flera uppmärksammade inspektionsanmärkningar de senaste åren har datoriserade system och affärsprocesser blivit allt mer intensivt granskade.

För att säkerställa att de olika regelverkens krav gällande dataintegritet efterföljs kan Ni som företag behöva se över och granska Era processer och system för att bestämma vilka förändringar som är nödvändiga inom Er verksamhet.

Detta White Paper innehåller viktig information för företag verksamma inom LifeScience-industrin som berörs av dataintegritetskraven.

Här förmedlas en översikt av de regelverk och riktlinjer gällande dataintegritet. Här beskrivs även utmaningarna kring dataintegritet i en producerande verksamhet samt föreslagna lösningar.

Det ges också en presentation av de möjligheter som dessa lösningar kan skapa – som kan leda till förbättrad dataintegritet, produktkvalitet och patientsäkerhet. Du får förståelse och insikt i de viktigaste frågorna och framgångsfaktorerna – för Dig och Din organisation.

Ladda ned Dataintegritet white paper här…

DOWNLOAD