17 april 2020.

Corona-pandemin kan inte ha undgått någon. Smittspridningen har tagit grepp om världen och människor insjuknar och många får betala med sitt liv. Gränser och hela samhällen stängs ner, människor isolerar sig, allt resande har i princip upphört och de negativa ekonomiska effekterna blir större och större.

PlantVision har hittills inte känt av någon stor negativ påverkan av Corona-pandemin. Något vi känner stor ödmjukhet inför då läget i samhället är starkt polariserat med vissa branscher som upplever en närmast 100-procentig nedgång och andra som är relativt opåverkade.

Det som dock har påverkat oss är vårt sätt att jobba just nu då vi som bolag naturligtvis har anpassat oss till den allvarsamma situationen genom att alla medarbetare som kan jobbar hemifrån, alla möten, både externa och interna, genomförs digitalt, vi har dragit ned på resande och vi har ställt in de mer festliga tillställningarna.

Första kvartalet blev rekordstarkt för PlantVision och prognoserna framåt ser just nu också bra ut. Vi har operativt höjt fokuseringen på vår kärnaffär i form av väl genomförda projekt och leveranser ut mot våra kunder, samt har extra fokus på kundbearbetning, affärer och beläggning.

Vi har en stor del av vår kundbas inom Life Science och de flesta av våra uppdrag, oavsett bransch, går ut på att förbättra produktion och processer, minska ledtider, förbättra prognoser, öka regelverksefterlevnad och minska risk. Områden och frågeställningar som fortsatt är efterfrågade. Extra inspirerande är det också att veta att några av våra kunder nu direkt jobbar med Corona-viruset på ett eller annat sätt, till exempel genom framtagning av tillförlitliga och snabba tester och med framtagning av ett vaccin.

Vi ser med tillförsikt fram mot resten av året och är samtidigt extra ödmjuka inför den osäkerhet som råder framåt.

Låt oss alla hoppas att vi klarar oss ur denna kris både sett till människors liv och hälsa och sett till den samhällsekonomiska påverkan.

Simon Thuresson, VD PlantVision

Simon Thuresson
Simon ThuressonChief Executive Officer
Tel: +46 (0)8 568 595 05

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT