I dagsläget är det fortfarande väldigt vanligt att rita upp flödesscheman i traditionella CAD-program och sedan exportera dessa som PDF filer innan de når andra discipliner. Listor görs separat i Excel. Med COMOS – ett verktyg för anläggningsdatabas och konstruktionsverktyg – så finns möjligheten att göra detta betydligt enklare.

Varför välja COMOS?

Fördelarna med COMOS är många men den absolut främsta är att redan existerande scheman som konstruerats kan lätt modifieras med några klick. T.ex. om man har 20 handventiler spridda på tre P&ID (pipe and instrument diagrams/flödesschema) som byts ut till andra typer av ventiler (t.ex. automatventiler) så skulle man med CAD behöva gå igenom varje P&ID för sig, lokalisera aktuella ventiler och byta ut dessa i tur och ordning för att sedan gå in i en Excellista och ändra där också

Med COMOS öppnar man en tabell, tar fram aktuella handventiler i den och byter till automatventiler – med ett klick! När detta är gjort så speglas det ut direkt på de tre P&ID och rent schematekniskt så behöver man inte göra någonting.

Man behöver inte uppdatera ventillistan då all information lagras på ett ställe så är det redan klart. COMOS håller dessutom reda på hur föregående revision av listan såg ut och markerar automatiskt allt som är ändrat.

Det finns andra fördelar med detta; om man sedan skulle vilja att automatventilerna skulle styras med hjälp av tryckluft kan man återigen bara öppna listan man tidigare skapat och lägga till detta utan att ens gå in på något P&ID och göra grafiska ändringar. Stora ändringar kan således gå väldigt fort att ordna.

INNAN: Att ändra information på olika objekt är enkelt i COMOS. Genom att ändra informationen på ett ställe så får det genomslag på alla berörda dokument. I bilden syns två scheman och en lista, samt en query där ändringarna sker.

EFTER: När ändringarna i queryn skett kommer dokumenten att uppdateras automatiskt, ventilerna på ritningarna och informationen på listan har uppdaterats.

I och med att COMOS är multidisciplinärt så fortsätter el- och instrumentingenjörerna i samma system med att lägga på sin information koppat till styrning etc. De behöver inte sitta och vänta på att det ska komma en reviderad ventillista för att kunna börja arbeta.

Detta är något som görs ofta när man jobbar med anläggningshantering och att slippa uppdatera flera dokument och bara se till att en ändring på ett ställe slår igenom på alla ställen med några klick säkerställer att arbetet flyter på snabbare och att färre misstag begås genom att man missar att uppdatera ett schema.

Detta är bara en liten del av alla fördelar som finns med COMOS jämfört med traditionella CAD-program. Hör av er så berättar vi mera.

Read more about Plant Asset Management »

Robert Velén
Robert VelénSenior Specialist Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)31 380 21 16

STAY UP TO DATE

Get all the latest news, events, insights and articles in YOUR areas of interest…

Share This Story, Choose Your Platform!

FIND OUT MORE ABOUT