Situation

Ett verkstadsbolag som tillverkar maskiner med tillhörande anläggning (styrsystem, försörjningssystem, etc.) använder Siemens Teamcenter som en produktdatabas för hantering av ingående artiklar och dokument av själva maskinen, samt hur dessa är monterade med varandra för varje leverans.

All detaljkonstruktion av anläggningen, så som process, rör, el, instrumentering görs i Siemens COMOS.

Kopplingen till inköpssystemet SAP går via Teamcenter.

I COMOS finns det en inbyggd integrationsmotor med Teamcenter. Det är dock få kunder som ännu valt att använda den.

Utmaningar

Det var helt nödvändigt att integrera de två systemen för att minska manuellt- och dubbelarbete, samt minska risk för felaktig och inaktuell information i något av systemen.

Det fanns också ett starkt behov att bygga in ett digitalt ändringshanteringssystem för att styra och följa upp exakt:

  • vilka parter som var sålda ifrån projektstart och vilka som tillkommer genom ändringar;
  • vilka konstruktionsunderlag som är giltiga;
  • ingående delar vid inköp, montering och leverans samt efterföljande serviceuppdrag.

Revisionshantering var därför en stor del av jobbet för att synka samman de två systemen.

Lösning

Det var alltså ett naturligt steg att integrera samman systemen och PlantVision fick uppdraget.

Det finns ett inbyggt gränssnitt att konfigurera mot Teamcenter ifrån COMOS, gällande access till artiklar, dokument och strukturobjekt.

En hel del anpassning/konfigurering måste dock göras utefter kundens uppbyggnad i Teamcenter samt strukturuppbyggnad i COMOS. Exempelvis används en objektstaggning av KKS struktur i COMOS, medan strukturen i Teamcenter är mer produktorienterad.

Resultat

Genom att ha fått denna integration på plats så har man nu både effektiviserat sin verksamhet samtidigt som man höjt kvaliteten på data och minskat felkällorna. Man har en god kontroll över ändringar och tillägg.

Integrationen har bidragit till ett systemmässigt stöd mellan disciplinerna från försäljning – konstruktion – produktion – idriftagning och service.

Läs mer om Plant Asset Management »

Robert Velén
Robert VelénSenior Specialist Consultant & Team Leader
Tel: +46 (0)31 380 21 16