• Välkommen till denna introduktionskurs som hjälper dig att förstå och kartlägga alla de viktiga aspekterna kring In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) Denna kurs [...]

 • Tvådagars utbildning som kombinerar ’MDR – en introduktion’ och ’Introduktion till kvalitetsledningssystem under MDR/IVDR’ . Vi erbjuder öppna kurstillfällen i regi och samarbete [...]

 • I denna introduktionskurs går vi igenom det nya regelverket MDR och processen för CE-märkning. Vi erbjuder öppna kurstillfällen i regi och samarbete med Swedish [...]

 • Kraven på kvalitetsledningssystem ökar markant. Kursen ger en introduktion till ledningssystem under MDR/IVDR. Vi erbjuder öppna kurstillfällen i regi och samarbete med Swedish [...]

 • Kursen riktar sig till dig som behöver grundförståelse för GMP och relaterade regelverk, samt önskar praktisk övning i hur avsteg från dessa undviks. Denna kurs [...]

 • Kursen ger en grundläggande förståelse gällande dataintegritet, vilka relevanta regelverk som gäller samt deras syft. Denna kurs är planerad som en HALVDAGS-kurs.Vi erbjuder öppna [...]

 • Kursen ger introduktion till och förståelse för GMP kopplat till kraven kring validering. Denna kurs är planerad som TVÅ HELDAGARS-kurs.Vi erbjuder öppna kurstillfällen [...]

 • Kursen ger en god överblick av innehållet i GAMP 5 med fokus utifrån ett perspektiv för dig som kravställare, beställare och förvaltare av systemlösningar. [...]

 • Kursen ger ansvariga och operativa inom systemförvaltning praktisk vägledning och verktyg för effektiv förvaltning av system. Denna kurs är planerad som en HALVDAGS-kurs.Vi erbjuder även [...]

 • Kursen ger en översiktsbild över de gällande regelverken i Europa och USA samt vilka förändringar man ser på sikt. Denna kurs är planerad som en [...]

 • Kursen ger en översikt över den nya medicintekniska förordningen MDR, med fokus på hur du bäst förbereder för implementeringen. Denna kurs är planerad som en [...]

 • Kursen ger en översikt över ISO 13485:2016 med fokus på ändringar i den senaste utgåvan. Denna kurs är planerad som en HALVDAGS-kurs. Vi erbjuder [...]