• PlantVision har i dagsläget cirka 190 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Södertälje och Sundsvall. Blev certifierade som ett Great Place to Work® [...]

 • Inledde samarbete med F-Secure (cybersäkerhet för Life Science). Arrangerade IVDR Summit i samarbete med Swedish Labtech. Ny webbplats lanserades för PlantPerformance (produktionsövervakning & OEE). Blev [...]

 • Passerade 150 anställda och utökade vår närvaro i Öresundsregionen. Etablerade partnerskap med svenska Labtech och Tracelink (Serialisering av läkemedel). Blev certifierade som ett Great Place [...]

 • Smart Management team etablerades. Blev produktionsplanering "Smart Expert" för Siemens PLM. Etablerade partnerskap med Swedish Medtech, Läkemedelsakademin och STUNS Life Science. Organiserade konferensen 'Operational Excellence' [...]

 • Blev lösningspartner för OSIsoft (manufacturing intelligence). Lanserade en ny webbaserad version av PlantPerformance (produktionsövervakning och OEE). Utökat Siemens-partnerskap med SIMATIC IT – Manufacturing Execution System [...]

 • PlantVisions huvudkontor flyttade till större lokaler Kista Science Tower, Stockholm. Certifierad som Great Place To Work® för första gången.

 • Nytt kontor i Södertälje. Antalet medarbetare växer till 100.

 • Affärsområdena Regulatory Affairs och Process Technology startades. PlantVision blev Siemens COMOS-partner för Finland.

 • Nytt kontor i Uppsala.

 • PlantVisions huvudkontor flyttade till Kista Science Tower, Stockholm.

 • Partnerskap med Preactor, ett företag som utvecklar lösningar för avancerad planering och schemaläggning (numera Siemens Opcenter APS).

 • PlantVision genomförde två förvärv: dels Validera, ett konsultföretag som specialiserat sig på validering- och kvalitetssäkringstjänster, dels PlantSolutions, som fokuserade på industriell IT och automation. Förvärven [...]