Brexit innebar en lång tid av ovisshet innan det slutgiltiga utträdesavtalet upprättades. Sedan den 1 januari 2021 går Storbritannien inte längre under några övergångsbestämmelser med EU och handeln regleras i andra avtal mellan EU och Storbritannien.

Utöver den ovisshet som Brexit inneburit har uppbrottet även medfört praktiska konsekvenser för handel av varor mot EU. Alla produkter som ska säljas i Storbritannien från 2021 och framåt drabbas i olika utsträckning. Medicintekniska produkter är inget undantag och de nya reglerna i Storbritannien sammanfaller även med övergången från regelverket MDD till MDR i EU, vilket gör situationen ännu rörigare.

PlantVision arbetar dagligen med tillverkare, importörer och distributörer som mött utmaningar i samband med MDR och Brexit. Vi vet att förståelse för regelverken är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet inom Life Science.

PlantVision erbjuder er ett Quiz med de vanligaste frågorna kring Brexit, ett sätt för dig att testa dina kunskaper, och samtidigt få en användbar sammanställning.

I Quizzet belyses viktiga aspekter som övergångsdatum, standarder och myndighetskrav i EU och Storbritannien med koppling till både MDD och MDR. Quizzet innehåller vägledande kommentarer tillsammans med svaren. Förhoppningsvis kan det guida er genom några av de tänkbara situationerna som kan dyka upp framöver.

Efter Quizzet skickas frågorna och de rätta svaren till den mailadress du angett. På så sätt får ni chansen att kontrollera att ni har förstått saker och ting korrekt samt får tillgång till en användbar sammanfattning kring några av de vanligaste frågorna kopplade till medicintekniska frågor rörande Brexit.

Medical Devices : BREXIT QUIZ

Hur kommer det att bli med medicintekniska produkter i Storbritannien efter 25.e maj när EU MDR 2017/745 blir tvingande? PlantVision ger Dig en summering över hur Brexit och MDR hänger ihop i form av ett lärorikt och pedagogiskt Quiz!

Du får de rätta svaren under resans gång. På slutet får du en sammanfattning av dina svar och kan ta reda på om du är ett regulatoriskt geni, eller inte…

Lycka till!

STARTA QUIZZET

Get in touch if you have questions or need support

Ställ en fråga eller arrangera en kostnadsfri konsultation kopplat till medicintekniska produkter & Brexit.

Get in touch if you have questions or need support

Ställ en fråga eller arrangera en kostnadsfri konsultation kopplat till medicintekniska produkter & Brexit.

Stay up to date with all the latest news, events, insights and articles

Receive email updates in your areas of interest

REGISTER

Follow us on LinkedIn

Go to PlantVision on LinkedIn »