Datoriserade system som används i en GxP-miljö måste vara tillförlitliga och anpassade för sina behov. Läkemedelsakademins utbildningar syftar till att ge deltagare inte bara kunskap kring hur datoriserade system kvalitetssäkras, utan även hur det görs på ett effektivt sätt. Detta är anledningen till att Läkemedelsakademin anlitar konsulter från PlantVision som föreläsare i sina kurser.

Vare sig det rör sig om forskning och utveckling, kliniska studier, tillverkning eller distribution, utgör datoriserade system en viktig del av den farmaceutiska industrin. De datoriserade system som används inom en GxP-miljö, måste vara kvalitetssäkrade för att visa att de möter gällande regulatoriska krav.

I de flesta fall är det möjligt att uppnå stora kostnadsbesparingar genom att följa regelverken istället för att undvika dem. PlantVision har påvisat detta upprepade gånger i sina projekt ute hos kunder. Detta är anledningen till att Läkemedelsakademin anlitar PlantVisions konsulter som föreläsare för utbildningar inom gällande regelverk och riktlinjer, såväl ur ett teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Kurserna ger ökad förståelse för regulatoriska krav avseende datoriserade system, effektiv kvalitetssäkring baserad på risk och skalbarhet, samarbete mellan kund och leverantör samt förvaltning av datoriserade system.

Med god förståelse för gällande krav kan arbetsinstruktioner och rutiner förenklas, och aktiviteter som varken tillför värde eller krävs ur ett regulatoriskt perspektiv identifieras och elimineras. Detta gäller såväl vid val av system, design och tillverkning av system, som vid implementering, validering och förvaltning av system, och kan tillämpas i roller inom QA/QC, Regulatory Affairs, validering, R&D, distribution och IT.

“Kursens styrkor var att få så mycket bra och koncis information på så kort tid. Att kursen täcker mycket relevanta områden och att föreläsaren är mycket kompetent. Mycket genomtänkt och strukturerad föreläsning.”

Deltagarutvärdering från utbildning på Läkemedelsakademin