2015-08-17.

Avure Technologies väljer PlantVision och Preactor för att förbättra sin produktionsplanering

Avure Technologies är världsledande inom tillämpning av högtrycksteknik och befinner sig i en intensiv tillväxtfas med kraftig expansion globalt. Bland kunderna finns kända namn som Siemens, Sandvik, Boeing, Fiat, Rolls-Royce och BMW.

Avures målsättning att 3-dubbla omsättningen under 3 år ställer högre krav på både produktionen och planeringsprocessen. För att möta detta har Avure valt PlantVision för införande av planeringssystemet – Preactor SIMATIC IT Preactor.

Avure menar att med planeringssystemet får de möjligheter att förbättra materialstyrningen mot sina leverantörer, korta ledtiderna och få bättre stöd för scenarioplanering av kapacitet utifrån både befintliga order och prognosorder.