Affärsområdena Regulatory Affairs och Process Technology startades. PlantVision blev Siemens COMOS-partner för Finland.