Partnerskap med Preactor, ett företag som utvecklar lösningar för avancerad planering och schemaläggning (numera en del av Siemens).