PlantVision genomförde två förvärv: dels Validera, ett konsultföretag som specialiserat sig på validering- och kvalitetssäkringstjänster, dels PlantSolutions, som fokuserade på industriell IT och automation. Förvärven medförde värdefulla synergier och ledde till att två nya affärsområden bildades inom PlantVision. I samband med detta inleddes även ett partnerskap med Siemens.

Dela, välj din plattform!

LÄS MER OM

MER I DENNA KATEGORI